Daniel

Tolk i tigrinja.

Kort om

Daniel

Daniel, ursprungligen från Eritrea, är en av DigitalTolks fantastiska tolkar i tigrinja. Han har omfattande erfarenhet som egenföretagare inom områden som marknadsföring, kommunikation och försäljning, vilket gör tolkuppdraget väldigt passande för honom. Daniel valde att bli tolk eftersom han värderar kommunikation högt och anser att det är av största vikt att människor som inte talar samma språk kan förstå varandra.