Om oss

Pratbubbla symbol

Att skapa en värld där varje röst är hörd – det är vad som driver oss framåt.

TestDT teamDT teamDT teamDT teamTestDT teamPratbubbla symbol

Vision

A world where every voice is heard.

Oavsett språkliga eller kulturella skillnader, vill vi vara en drivande kraft i att skapa en värld där varje röst är hörd. Vår vision genomsyrar alla beslut och handlingar vi tar då vi förstår att varje interaktion, varje översättning och varje tolkuppdrag har potentialen att göra skillnad. Genom att vara medvetna om de utmaningar som många människor står inför och samtidigt se möjligheterna att förändra, fortsätter vi att driva oss framåt med en passion att skapa – en värld där varje röst är hörd.

Mission

Empower people to understand and make themselves understood – one refugee, one patient, one human at a time.

Genom att förena teknologi med mänsklig intelligens, möjliggör vi för människor att förstå och göra sig förstådda – en person i taget. Vi bryter ner språkliga och kulturella hinder för att främja effektiv kommunikation och full delaktighet i samhället. Vår strävan är att skapa en värld där varje röst är hörd, och detta uppnår vi genom vår mission att – möjliggöra för människor att förstå och göra sig förstådda.

Vår historia

Sverige har tagit emot ~160 000 flyktingar under flyktingkrisen 2015, vilket har resulterat i en lavinartad ökning av behovet av tolktjänster. Samtidigt har media rapporterat om tolkbrist i landet. För att möta denna utmaning grundar Virpal Singh och Leyla Sarac DigitalTolk, den första versionen av en innovativ lösning för att adressera problemet. De insåg att bristen inte nödvändigtvis handlade om brist på tolkar, utan snarare om brist på innovativa metoder för att hantera situationen.

Redan under 2016 revolutionerades branschen av DigitalTolk, där tolkar kunde tillsättas på 8 sekunder istället för tidigare ~30 minuter.

DigitalTolk grundare

Under 2017 vann vi vårt första offentliga avtal, både med kommun och region. Vi deltog i allt fler forum för att driva fram vikten av teknologiska lösningar. Denna framgång belönades då vi vann Post och Telestyrelsens pris "Bäst i Branschen".

2018 lanserade vi en ny version av vår plattform efter värdefulla insikter från tolkar, tolkanvändare och förmedlare. Den uppdaterade versionen blev smidigare, snabbare och mer skalbar. Vi introducerade även en videoplattform i samband med lanseringen och vår tillväxt inom den offentliga sektorn fortsatte.

Vi etablerade ramavtal med Kammarkollegiet 2019 som andrahandsval i fem län. När ramavtalspart nummer ett hade svårigheter att leverera fick DigitalTolk allt fler förfrågningar, vilket resulterade i betydande fördelar för användarna. Vår kundbas inom den offentliga sektorn växte ytterligare, med fler kommuner och regioner som valde oss som sin tolkpartner.

Dt plattform

Covid-19 påverkade hela världen under 2020, och DigitalTolk svarade snabbt med att utveckla flera nya digitala lösningar och funktioner för att säkerställa att leveransen av nödvändiga samhällstjänster kunde fortsätta. Under året etablerades också flera av Sveriges regioner som kunder.

Året 2021 fortsatte vi att driva innovation och expansion, samtidigt som vår leveransorganisation presenterade imponerande resultat när det gäller tillsättningsgrad och kvalitet. DigitalTolk blev också stolt mottagare av utmärkelserna "Årets Supergasell" och "Årets Framtidsgasell" av Dagens Industri.

DT platform

Under 2022 mötte vi betydande utmaningar och satsade på att stärka vår organisation. Efter att ha vunnit Årets Supergasell och Framtidsgasellen 2021 insåg vi vikten av att fortsätta expandera vår verksamhet och var glada över att välkomna 20 nya medarbetare till vårt team.

Året inleddes med turbulens på grund av Rysslands invasion av Ukraina, vilket ledde till en kraftig ökning av efterfrågan på ukrainska tolkar. Samtidigt arbetade vi aktivt för att hjälpa nyanlända att få arbete genom att utforska nya och innovativa tillämpningar av vår matchningsalgoritm. Ett framgångsrikt initiativ var "HejUkraina," som genomfördes i samarbete med nyhetsorganisationen Aktarr och gav hundratals personer möjlighet till sysselsättning under den svåra perioden.

DT team

Framtiden för DigitalTolk ser lovande ut när vi fortsätter att blomstra och växa. År 2023 har vi befäst vår position som ett starkt och väletablerat företag med nya avdelningar för försäljning, marknadsföring och HR. Denna strukturerade tillväxt har gett oss möjligheten att ta våra tjänster till nya nivåer.

Vi har börjat arbeta mer vertikalt för att uppnå vår vision – att skapa en värld där varje röst är hörd. Ett exempel på det är strategiska samarbeten med ledande företag som Telia, som i detta fallet handlar om att främja digital inkludering bland nyanlända. Samarbeten som dessa öppnar upp för en rad spännande möjligheter och låter oss utöka vår påverkan på samhället genom att bryta språkliga hinder och skapa ömsesidig förståelse.

Vår fortsatta tillväxt och framgång bygger nog på vår oöverträffade passion att skapa en värld där varje röst är hörd. Genom att ständigt utveckla våra tjänster och arbeta tätt tillsammans med våra kunder och samarbetsparters kommer vi att fortsätta att vara en drivkraft inom tolkbranschen och göra verklig skillnad för människor. Framtiden är spännande och vi ser fram emot att ta DigitalTolk till nya höjder.

Admin
Gazell logga 2021