Tillgänglighetsredogörelse

DigitalTolk (Digital Interpretations Scandinavia AB, org.nr: 559032-5394) ansvarar för denna webbplats och vi strävar efter att göra den tillgänglig för alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka kända tillgänglighetsproblem som finns, och hur du kan rapportera eventuella brister till oss.

Hur tillgängligA är våra webbplatser och digitala tjänster?

Vi strävar efter att göra alla våra digitala tjänster, inklusive webbplats och app, tillgängliga för alla användare oavsett funktionsförmåga. Vårt arbete med tillgänglighet omfattar tekniska, språkliga och pedagogiska aspekter och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra delar som inte ännu är fullt tillgängliga.

Om du har problem med att använda delar av webbplatsen

Om du behöver information i ett annat format än vad som visas på webbplatsen, kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar ständigt för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller brister, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, vänligen meddela oss. Din feedback är värdefull för vårt arbete med att åtgärda brister och göra nödvändiga anpassningar. Du kan kontakta oss via e-post på info@digitaltolk.se eller via telefon på 010-199 45 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta Digg direkt.
Länk: Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Kända tillgänglighetsproblem

De flesta sidor uppfyller lagkraven, men vi kan inte garantera att inga brister finns. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda kända problem.

Kända brister:

 • Kravet på kontrast i text uppfylls inte alltid
 • Kravet på kontrast i färg uppfylls inte alltid
 • Enstaka sidor är inte mobilanpassade
 • På ett fåtal sidor finns det ljusgrå text mot vid bakgrund

Specifika Åtgärder

För att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och våra digitala tjänster vidtar vi följande konkreta steg:

Regelbunden översyn och uppdatering

 • Vi genomför regelbundna översyner av vår webbplats och våra digitala tjänster för att identifiera och åtgärda tillgänglighetsproblem.
 • Vi uppdaterar vår tillgänglighetsredogörelse kvartalsvis för att reflektera aktuella framsteg och planerade åtgärder.

Kontrastförbättringar

 • Vi justerar text- och färgkontraster på sidor där kraven inte uppfylls för att säkerställa bättre läsbarhet.
 • Implementering av högkontrastlägen för användare som behöver det.

Mobilanpassning

 • Vi optimerar alla sidor för mobilanvändning för att säkerställa att innehållet är tillgängligt och användarvänligt på alla enheter.
 • Testning av webbplatsens responsivitet på olika mobila enheter.

Användartester

 • Vi granskar och förbättrar kontinuerligt vår webbplats genom interna självskattningar och extern oberoende granskning. Vi testar regelbundet pedagogik, språk och teknik och rådfrågar experter inom området vid behov. Vår interna referensgrupp, bestående av individer med varierande tillgänglighetsbehov, testar kontinuerligt både befintliga och nya funktioner.
 • Vi involverar vår interna referensgrupp med användare som har varierande tillgänglighetsbehov för att testa nya och befintliga funktioner.
 • Vi genomför externa användartester för att få oberoende feedback och identifiera ytterligare förbättringsområden.

Utbildning och medvetenhet

 • Vi utbildar kontinuerligt vår personal i tillgänglighetsstandarder och bästa praxis.
 • Vi håller oss uppdaterade med de senaste tillgänglighetsriktlinjerna och teknologierna för att förbättra vår tillgänglighetsstrategi.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 30 maj 2024.