Tillgänglighetsredogörelse

DigitalTolk (Digital Interpretations Scandinavia AB, org.nr: 559032-5394) står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella redan kända tillgänglighetsproblem samt hur du enkelt rapporterar eventuella brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är våra webbplatser och digitala tjänster?

Oavsett om det handlar om vår webbplats, app eller andra digitala tjänster är vårt mål att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna förstå och hantera dem. Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik, och vi arbetar kontinuerligt med de delar på webbplatsen som inte är helt tillgängliga.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Behöver du information i något annat format än det som webbplatsen visar är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig gärna.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Att göra webbplatsen bättre och mer tillgänglig är ett löpande arbete. Om du hittar problem, eventuella brister eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, uppskattar vi om du meddelar oss. Det betyder mycket i arbetet att rätta till brister och genomföra tillgänglighetsanpassningar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Länk: Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Kända tillgänglighetsproblem

De flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns några brister. Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Kända brister:

  • Kravet på kontrast i text uppfylls inte alltid
  • Kravet på kontrast i färg uppfylls inte alltid
  • Vissa sidor är inte mobilanpassade
  • På ett antal sidor finns det ljusgrå text mot vid bakgrund
  • På ett antal sidor finns det grön text mot vit bakgrund

Inplanerat arbete för att hantera bristerna: september månad 2023.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi arbetar löpande med granskning och förbättring av webbplatsen genom självskattning (intern testning) samt att vi tagit hjälp av extern part för oberoende granskning. Ett kontinuerligt arbete, i form av självskattningar med interna testningar av såväl pedagogik, språk och teknik, pågår och vi rådfrågar alltid experter inom området om vi är osäkra. Vi har intern referensgrupp med individer med varierande tillgänglighetsbehov som kontinuerligt testar befintliga och nya funktioner.