Meddelandeservice

Behöver du förmedla ett budskap till en mottagare? Låt någon av våra professionella tolkar läsa upp ditt meddelande på det språk som mottagaren förstår.

Boka meddelandeservice
Region Skåne logga svart
Polisen logga svart
Telia logga svart
Läkare i världen logga
Hurtig & Partners logga

Alltid med DigitalTolk

Victoria

Automatiskt bästa matchning

När du bokar med oss kan du vara säker på att vi matchar dig med en tolk som har precis rätt kompetens för ditt uppdrag. Vårt bokningssystem säkerställer automatiskt den bästa matchningen baserat på tolkens kompetens, antal uppdrag och betyg.

210 olika språk

Med vårt omfattande nätverk av professionella tolkar, som kan leverera på över 210 olika språk och dialekter, kan vi säkerställa att ditt meddelande når fram till mottagaren korrekt.

Betygsättning och feedback

Både tolk och beställare betygsätter uppdraget och har möjlighet att lämna feedback, vilket skapar en ömsesidig trygghet och bidrar till ständig förbättring.