Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar hur vi behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avser vi den data vi samlar in från våra användare och hur vi använder denna information för att tillhandahålla våra tjänster. På DigitalTolk prioriterar vi din integritet och säkerhet.

Tillhandahållande av tjänster

För att kunna tillhandahålla våra tjänster måste DigitalTolk identifiera användaren som lägger och accepterar bokningar. Grundläggande personuppgifter samt betalningsinformation lagras.

Rättslig grund: Utförande av avtal.

Lagstadgade skyldigheter

DigitalTolk behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla lagstiftningens krav, såsom att rapportera löneinformation.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Anpassade uppdrag

För att säkerställa att varje tolk erbjuds lämpliga uppdrag, har man möjlighet att ange sina preferenser för önskade typer av uppdrag samt dela sin platsinformation. Detta gör att DigitalTolk kan erbjuda uppdrag i närheten av tolken.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Support

Vi lagrar information såsom e-postadresser och bokarnas namn för att skapa en smidigare upplevelse nästa gång samma bokare gör en bokning, samt för att effektivare kunna erbjuda support och hantera ärenden. Denna information används även som kontaktuppgifter för att hantera fakturor, ge rekommendationer för nya sätt att använda våra tjänster och för att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Användarupplevelse och användning av tolk- och webbtjänster

Vi sparar information om användningen av våra tjänster för att identifiera eventuella tekniska problem, såsom oväntade avslutningar av appen, webbplatsen eller liknande situationer. Syftet är att säkerställa att tillräcklig information finns tillgänglig för att upprätthålla hög kvalitet på våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Säkerhet och upptäckande av intrång

För att förhindra olika former av intrång, såsom DDOS-attacker, missbruk och intrångsförsök, sparar vi information om användningen av våra tjänster.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal.

Kommunikation med myndigheter, kunder, intresseorganisationer och fackförbund

Information som den enskilda individen tillhandahåller vid kontakt med oss genom medel som e-post, fax, inspelade samtal eller sms. Denna information används för dokumentations- och utbildningssyften.

Rättslig grund: Intresseavvägning, rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal.

Marknadsföring

Informationen samlas in för att marknadsföra relevanta tjänster. Vi samlar information om de tjänster som används och hur de används.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Uppgifter som insamlas

Den exakta informationen som samlas in varierar beroende på vilken typ av användare som använder tjänsten.

Kontaktuppgifter

Vid registrering av en kund eller tolk i vår tjänst samlas grundläggande kontaktinformation, betalningsinformation, personnummer och liknande användarinformation.

Information om tjänster

Vi lagrar bland annat information om hanterade bokningar, hur bokningar har lagts och accepterats, relevant samtalsdata för utbildning och analys, lämnad feedback, accepterade uppdrag samt aggregerad feedback och betyg om personers användning av tjänsterna.

Tolk- och kundtjänst

När man kontaktar vår tolk- och kundtjänst samlar vi in information för att kunna bistå personen med sitt ärende.

Hur personuppgifter samlas in

Insamling av personuppgifter sker via flera kanaler, inklusive:

 1. Informationen användaren själv tillhandahåller vid registrering på vår plattform.
 2. Information som användaren lämnar vid kontakt med vår tolk- och kundtjänst genom e-post, fax, inspelade samtal och chattkonversationer.
 3. När användaren utnyttjar våra tjänster, till exempel genom att besöka vår webbplats för att lägga eller acceptera bokningar.
 4. Information som samlas in via så kallade kakor/cookies som hämtar data från din webbläsare.
 5. Information som vi erhåller från tredjeparter, till exempel belastningsregistret.

Hur information skyddas

DigitalTolk använder tekniska verktyg och organisatoriska processer för att säkra personuppgifter. Kommunikationen med våra tjänster skyddas genom SSL-certifikat, och känslig information krypteras med enkelriktade algoritmer. Dessa åtgärder garanterar korrekthet och oförändrad data (integritet), skydd mot obehörig åtkomst (sekretess) och reglerad åtkomst för behöriga individer via behörighetskontroller.

All personal, konsulter, entreprenörer och underleverantörer är bundna av sekretessavtal, och DigitalTolk säkerställer att relevanta parter endast har tillgång till den information som krävs för deras arbetsuppgifter.

Förutom detta har DigitalTolk utarbetat rutiner för hantering av:

 • Systemutveckling med fokus på säkerhet och behörighet
 • Dataintegritet
 • Informationssäkerhetsincidenter
 • Upplärning av ny personal
 • Säker tillgång till fysisk utrustning och serverrum
 • Kontinuerlig riskanalys och hantering av risker
 • Säker inloggning och enhetskonfiguration

Överföring till tredje land

Som huvudregel överför inte DigitalTolk personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om sådana överföringar ändå skulle ske, sker det i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

När grund för fortsatt insamling av personuppgifter saknas

När det inte längre finns en giltig grund för fortsatt insamling av personuppgifter, tar DigitalTolk bort uppgifter som inte längre har något ändamål att lagras för. Personuppgifter från uppdragstagare som inte har utfört uppdrag raderas regelbundet, samt på uppdragstagarens begäran. Vissa uppgifter som krävs enligt andra tillämpliga lagar, såsom bokföringslagen, behålls.

Myndighetsutlämning: Enligt lag och myndighetsbeslut kan vi bli ombedda att lämna ut kontakt-, löne- och fakturauppgifter till myndigheter som exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan med flera.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta ansvarig för dataskyddsfrågor på DigitalTolk.