Inkludering

Det digitala glappet – att inkludera nyanlända i digitaliseringens framfart

Det digitala glappet – att inkludera nyanlända i digitaliseringens framfart

When

Where

Get free tickets
Det digitala glappet – att inkludera nyanlända i digitaliseringens framfart

Lås upp webinar

Schedule

13:00

AI revolution is happening now

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

14:10

React Native is back! 5 things you should learn

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

Bogdan Laison

Bogdan Laison

Customer Lead

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Talare

No items found.

Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens egna.

Vi lever i en era av digitalisering, där teknologiska framsteg och digitala innovationer har förändrat våra liv på sätt som vi tidigare inte kunde föreställa oss. Den digitala revolutionen har skapat en rad nya möjligheter och öppnat upp för ett mer sammankopplat och globalt samhälle. Men samtidigt som digitaliseringen har öppnat dörrar till en värld av möjligheter, har den också skapat klyftor och uteslutning för vissa grupper. Ett sådant exempel är det digitala utanförskapet som nyanlända i Sverige kan möta.

Att bekämpa detta digitala utanförskap och bygga ett inkluderande samhälle är en viktig utmaning vi står inför idag. Vi måste se till så att ingen lämnas utanför och därför behövs initiativ och projekt som syftar till att underlätta digitaliseringen för nyanlända. Ett sådant projekt är "Digital i Sverige," som har skapats genom ett samarbete mellan Telia, DigitalTolk och ett flertal andra partners. Projektet har som mål att erbjuda stöd och förklaringar på de nyanländas egna språk för att underlätta deras förståelse och användning av digitala verktyg och tjänster. Genom att skapa trygghet och tillgänglighet bidrar projektet till integration och ger nyanlända möjlighet att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Projektet har till exempel introducerat digitala betalningstjänster, vilket har varit en betydande lättnad för deltagare som tidigare varit tvungna att söka hjälp på biblioteket för att hantera sina betalningar.

Projektet har till exempel introducerat digitala betalningstjänster, vilket har varit en betydande lättnad för deltagare som tidigare varit tvungna att söka hjälp på biblioteket för att hantera sina betalningar.

I flera kommuner har evenemang arrangerats inom ramen för projektet, där nyanlända bjuds in och där experter och tolkar finns på plats. Det är i dessa sammanhang som man verkligen känner den speciella spänningen i att befinna sig i ett rum fyllt av en mångfald av kulturer och språk. Våra tolkar bidrar verkligen till att skapa en trygg miljö där våra deltagare kan känna ett starkt förtroende för oss. De är i detta sammanhang inte bara tolkar utan fungerar även som lärare, vänner och experter.

Att vara en del av denna magi när olika organisationer samarbetar, för att integrera nyanlända i samhället, är otrolig och det är just genom inkludering av olika individers kompetenser som gjort att projektet har lyckats så bra. Oavsett om de är experter, tekniker från Telia, representanter från banker eller tolkar som förstår språket och själva har erfarenhet av att vara nya i Sverige, så är alla viktiga för projektets framgång. Genom att vara öppna för samarbete och utbyte kan företag dra nytta av den kollektiva kunskapen och skapa en dynamisk innovationsmiljö som främjar tillväxt och framgång. Det är därför jag anser att samarbete mellan olika aktörer är betydelsefullt och vi bör därför fortsätta att prioritera liknande projekt.

I slutändan strävar vi alla efter att vara en del av en gemenskap där vi känner oss behövda, sedda och värderade. I detta projekt får jag verkligen uppleva en stark gemenskap som berör mig. Det här projektet ger nya möjligheter och det skapar hopp. Vi ska fortsätta att inkludera mera.

Håll dig uppdaterad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.