Upphandling

Upphandling av tolktjänster

Agnes Ljung Lindberg

Agnes Ljung Lindberg

Marketing Manager

Linkedin logo

Upphandling av tolktjänster

When

Where

Get free tickets
Upphandling av tolktjänster

Lås upp webinar

Schedule

13:00

AI revolution is happening now

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

14:10

React Native is back! 5 things you should learn

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

Bogdan Laison

Bogdan Laison

Customer Lead

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Talare

Johan Lidén

Johan Lidén

Advokat, Front Advokater

Arrow head icon

Om

Johan Lidén

Johan Lidén är advokat sedan 2015 och har fördjupad erfarenhet inom upphandling och upphandlingsjuridik sedan 2010, då han avslutade sina juridikstudier. Han är ledare för Front Advokaters verksamhetsgrupp "Offentlig verksamhet och Upphandling", där han delar ansvaret med sin kollega Kaisa Adlercreutz.

Micaela Fristedt

Micaela Fristedt

Systemförvaltare & handläggare, Region Värmland

Arrow head icon

Om

Micaela Fristedt

Micaela Fristedt, verksam vid Region Värmland, har som huvuduppgift att handlägga och systemförvalta regionens samarbete med Migrationsverket angående flyktingar och asylsökande. Hon har även ansvar för tolk- och översättningsfrågor inom regionen samt är kravställare på verksamhetens sida vid upphandlingar. Micaela har arbetat med asyl- och flyktingfrågor sedan 2012.

Mikael Wall

Mikael Wall

Head of Sales, DigitalTolk

Arrow head icon

Om

Mikael Wall

Mikael Wall är en erfaren försäljningschef på DigitalTolk sedan 1,5 år tillbaka. Innan han kom till DigitalTolk hade Mikael en gedigen bakgrund inom hotellbranschen och skadedjursvärlden, där han skaffade sig värdefulla kunskaper och erfarenheter inom försäljning och kundrelationer.

Velina Adelblom

Velina Adelblom

Tolk i bulgariska & tjeckiska, DigitalTolk

Arrow head icon

Om

Velina Adelblom

Velina har varit verksam som tolk i 15 år. Intresset för upphandlingar inom tolkförmedling väcktes för cirka 9 år sedan, och hon har aktivt bidragit till att påverka upphandlingar med tolkens perspektiv i åtanke.

Leyla Sarac

Leyla Sarac

Co-founder, DigitalTolk

Arrow head icon

Om

Leyla Sarac

Leyla Sarac är en av medgrundarna till DigitalTolk och har en omfattande erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn. Hon brinner för att effektivisera och förbättra den offentliga sektorn genom innovativa lösningar. Utöver sitt arbete är hon engagerad i barnrättsfrågor och är aktivt involverad i styrelsen för organisationen "Brinn för barnen."

Vimeo | Podcaster | Spotify

Upphandling av tolktjänster – ett samtal om upphandlingsprocessen

DigitalTolk bjuder in till samtal om upphandling av tolktjänster.

Bland annat besvaras följande frågor:

  • Vilka kriterier är viktiga att överväga vid upphandling av tolktjänster, och hur kan man säkerställa att de uppfyller höga kvalitetsstandarder?
  • Hur kan upphandlingsprocessen förbättras kring tolktjänster för att förbättra för samhället i stort?
  • Vad är de vanligaste misstagen som sker vid upphandling av tolktjänster?
  • Hur säkerställer man att tolkarna är väl förberedda för sina roller inom rättssystemet?

Information – DigitalTolk

DigitalTolk, sedan 2015, revolutionerar tolkbranschen genom sitt automatiserade bokningssystem som matchar användarnas specifika behov med professionella tolkar och översättare som kan leverera på över 210 olika språk och dialekter.

Information – Front Advokater

Front Advokater är experter inom affärsjuridik och strävar alltid efter att ge sina klienter bästa möjliga rådgivning. De värdesätter jämställdhet, mångfald och hållbarhet som avgörande för att driva samhällsutvecklingen framåt och utmana branschnormer.

Information – Region Värmland

Region Värmland är en politiskt styrd organisation som agerar på uppdrag av invånarna genom valda politiker vart fjärde år. Regionen hanterar ekonomiska resurser via regionskatt och ansvarar för områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur.

Håll dig uppdaterad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.