Ideellt

Rädda barnen från gatorna

Agnes Ljung Lindberg

Agnes Ljung Lindberg

Marketing Manager

Linkedin logo

Rädda barnen från gatorna

When

Where

Get free tickets
Rädda barnen från gatorna

Lås upp webinar

Schedule

13:00

AI revolution is happening now

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

14:10

React Native is back! 5 things you should learn

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

Bogdan Laison

Bogdan Laison

Customer Lead

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Talare

Eva Holmberg Tedert

Eva Holmberg Tedert

Grundare, Gatubarn i Nepal

Arrow head icon

Om

Eva Holmberg Tedert

År 2010 grundade Eva den ideella föreningen Gatubarn i Nepal för att rädda barn från gatorna i Kathmandu. Genom att skapa möjligheter till självförsörjning i fattiga byar har hon befriat hundratals barn, särskilt flickor, från slaveri och gett dem utbildning. Idag är många av dessa barn yrkesverksamma inom hälso- och utbildningssektorn.

Elisabeth Svenson

Elisabeth Svenson

Marketing Associate, DigitalTolk

Arrow head icon

Om

Elisabeth Svenson

Elisabeth arbetar med marknadsföring och har erfarenhet som internationell projektledare för företagsevent. Hon har studerat ekonomi och management/strategi vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Elisabeth värdesätter den starka gemenskapen och glädjen som följer med att arbeta tillsammans med andra människor.

Vimeo | Podcaster | Spotify

Rädda barnen från gatorna – ett samtal om att bekämpa barntrafficking

DigitalTolk bjuder in till ett samtal om hur humanitär hjälp kan utgöra en avgörande faktor för att förändra liv. Diskussionen utgår från föreningen för gatubarn i Nepal, som arbetar för att skapa rätt förutsättningar för att barn och ungdomar inte ska säljas och hamna i trafficking.

Bland annat besvaras följande frågor:

  • Hur grundades organisationen och hur har utvecklingen sett ut?
  • Vilka utmaningar ställdes föreningen inför när man försökte bekämpa problemen med korruption, byråkrati och kulturella hinder under arbetet i Nepal?
  • Vilka specifika språkbarriärer står föreningen inför idag och i vilka situationer?
  • Vilka strategier eller verktyg skulle kunna användas för att förbättra kommunikationen och hjälpa ännu flera mer effektivt?

INFORMATION – DIGITALTOLK

Sedan 2015 har DigitalTolk varit en föregångare inom tolkbranschen, strävande mot en inkluderande värld där varje röst är hörd. Genom att koppla samman kunder med professionella tolkar och översättare på över 210 språk och dialekter, arbetar förmedlingen mot att göra språkförståelse tillgänglig och främja en öppen och deltagande samhällsdialog.

INFORMATION – GATUBARN I NEPAL

Föreningen Gatubarn i Nepal ägnar sig åt att rädda och stödja barn som riskerar att hamna på gatorna i Katmandu genom att skapa möjligheter till utbildning och självförsörjning i utsatta samhällen. Sedan 2010 har de framgångsrikt arbetat för att förhindra barntrafficking och ge unga människor i Nepal en chans till en ljusare framtid.

Håll dig uppdaterad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.