Barnrätt

Brister inom socialtjänsten

Agnes Ljung Lindberg

Agnes Ljung Lindberg

Marketing Manager

Linkedin logo

Brister inom socialtjänsten

When

Where

Get free tickets
Brister inom socialtjänsten

Schedule

13:00

AI revolution is happening now

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

14:10

React Native is back! 5 things you should learn

Arrow down icon

Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt. Voluptatem ut dicta libero est voluptas opt, voluptatem ut dicta libero est voluptas opt

Talare:

Bogdan Laison

Bogdan Laison

Customer Lead

Daniel Cruise

Daniel Cruise

Manager

William Kromberg

William Kromberg

CEO

Talare

Birgitta Persdotter

Birgitta Persdotter

Universitetslektor, Karlstads universitet

Arrow head icon

Om

Birgitta Persdotter

Birgitta Persdotter är en framstående lektor inom socialt arbete och en passionerad forskningsledare vid FoU Välfärd Värmland, som är en del av Karlstads Universitet. Hennes forskningsområde fokuserar främst på social barn- och ungdomsvård, där hon arbetar med att utforska och förbättra de viktiga områden som påverkar barns och ungas välfärd och framtid.

Jessica Ivarsson

Jessica Ivarsson

Ordförande, Brinn för barnen

Arrow head icon

Om

Jessica Ivarsson

Jessica Ivarsson är en engagerad och passionerad ordförande i Brinn för barnen, en framstående ideell barnrättsorganisation. Hon har en bakgrund som maskrosbarn, vilket ger henne en djup förståelse för de utmaningar och behov som barn och unga i utsatta situationer möter. Med sitt starka engagemang och en vilja att göra skillnad för barn, arbetar Jessica för att främja barnens rättigheter och välfärd.

Mikael Wall

Mikael Wall

Head of Sales, DigitalTolk

Arrow head icon

Om

Mikael Wall

Mikael Wall är en erfaren försäljningschef på DigitalTolk sedan 1,5 år tillbaka. Innan han kom till DigitalTolk hade Mikael en gedigen bakgrund inom hotellbranschen och skadedjursvärlden, där han skaffade sig värdefulla kunskaper och erfarenheter inom försäljning och kundrelationer.

Maria Lundberg

Maria Lundberg

Barnsekreterare, Upplands Väsby

Arrow head icon

Om

Maria Lundberg

Maria Lundberg är erfaren socionom och engagerad socialsekreterare. Vid sidan av sitt arbete driver hon framgångsrikt företaget Vara Barn, där hon föreläser om grunderna i socialtjänstlagen – från orosanmälan till eventuella insatser. Hon driver även bloggen www.livetpasoc.wordpress.com, och debuterar med boken ”Du ska inte bära skammen för det som hänt”.

Leyla Sarac

Leyla Sarac

Co-founder, DigitalTolk

Arrow head icon

Om

Leyla Sarac

Leyla Sarac är en av medgrundarna till DigitalTolk och har en omfattande erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn. Hon brinner för att effektivisera och förbättra den offentliga sektorn genom innovativa lösningar. Utöver sitt arbete är hon engagerad i barnrättsfrågor och är aktivt involverad i styrelsen för organisationen "Brinn för barnen."


Podcaster
| Spotify

Brister inom socialtjänsten – ett samtal om hur man kan undvika diskriminering i arbetet med barn och unga

DigitalTolk bjuder in till samtal om hur socialtjänsten kan undvika diskriminering i arbetet med barn och unga. Diskussionen utgår från brister i tolkning inom socialtjänsten och vad man kan göra för att överkomma dessa.

Bland annat besvaras följande frågor:

  • Vad kan socialtjänsten göra för att undvika diskriminering i sitt arbete med barn och unga?
  • Vilka konsekvenser skapar brister i tolkning för barn och unga inom socialtjänsten?
  • Hur kan man säkerställa att barnens rättigheter och intressen blir beaktade i socialtjänstens beslut?
  • Hur kan socialtjänsten förbättra sitt samarbete med andra organisationer för att skydda barn och unga?

Information – DigitalTolk

DigitalTolk är en ledande tolkförmedling i Sverige som erbjuder högkvalitativa tolktjänster inom mer än 210 språk. Genom att använda innovativa digitala lösningar strävar DigitalTolk efter att underlätta kommunikationen mellan olika språkgrupper och skapa en positiv arbetsmiljö för sina tolkar.

Information – Karlstads Universitet

Karlstads universitet är en högskola och forskningsinstitution som är en av "ägarna" av FoU Välfärd Värmland. FoU Välfärd Värmland har som uppdrag att stödja socialtjänstens kunskapsbaserade arbete genom att kombinera forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning. Genom att följa den nationella strukturen för kunskapsstyrning och använda evidensbaserad praktik, bidrar de till att främja högkvalitativa insatser inom socialt arbete.

Information – Brinn för barnen

Brinn för Barnen är en barnrättsförening som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen. De bedriver oppositions- och påverkansarbete med fokus på barnens rätt där de vill påverka beslutsfattare och myndigheter. Föreningen arbetar för att lyfta samhällets kunskap om barns rättigheter.

Information – socialtjänsten i Upplands Väsby

Socialtjänsten i Upplands Väsby arbetar med att tillhandahålla stöd och hjälp till invånarna i kommunen i olika sociala frågor och utmaningar. Det inkluderar bland annat att erbjuda rådgivning, ekonomiskt bistånd, familjevård, stöd till personer med funktionsnedsättning, samt insatser för barn och ungdomar i behov av skydd eller vård. Socialtjänsten arbetar också med att främja trygghet, inkludering och välfärd i samhället genom olika insatser och samarbete med andra aktörer.

Håll dig uppdaterad

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.