Elisabeth

Marketing Associate

Elisabeth

Kort om

Elisabeth

Elisabeth är Marketing Associate på DigitalTolk med erfarenhet som internationell projektledare för företagsevent. Hon har studerat ekonomi och management/strategi vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Elisabeth uppskattar den starka gemenskapen och den glädje det ger att arbeta med människorna på DigitalTolk.

Topp 3

Skräddarsy eventet efter målgruppen

För att säkerställa ett framgångsrikt event är det avgörande att skräddarsy upplevelsen efter målgruppens intressen och preferenser. Genom att förstå deras behov kan man skapa en evenemangsstruktur, innehåll och aktiviteter som tilltalar och engagerar dem på djupet.

Planera ett spännande och välförberett program

Ett dynamiskt och genomtänkt program är nyckeln till ett minnesvärt event. Genom att noggrant planera och variera innehållet med inspirerande talare, interaktiva sessioner och intressanta ämnen kan du skapa en upplevelse som håller deltagarna engagerade och entusiastiska.

Skapa en buzz

För att locka deltagare och bygga upp förväntan är det viktigt att marknadsföra eventet på ett sätt som genererar spänning och nyfikenhet. Använd marknadsföringsstrategier som teaser-kampanjer och aktiviteter på sociala medier för att sprida budskapet.

Mural

Mural är ett kreativt verktyg. Det möjliggör realtidssamarbete och delning av idéer, vilket är avgörande för att forma innovativa koncept.

Monday

Monday är ett bra verktyg för strukturering. Där kan man organisera och planera evenemangsprocessen genom att skapa uppgifter, tilldela ansvar och visualisera framsteg.

Evernote

Evernote är ett verktyg för informationshantering. Det tillåter användare att samla och organisera anteckningar på ett tillgängligt och sökbart sätt.

🙃

💗

🥰

3 egenskaper för din roll

Flexibilitet

Flexibilitet är avgörande eftersom oväntade händelser kan uppstå under själva eventdagen. Det kan röra sig om tekniska problem, väderförändringar eller andra oförutsedda situationer. Att vara flexibel, och snabbt kunna anpassa planer och strategier, är nyckeln till att kunna hantera dessa situationer smidigt och därmed säkerställa att eventet fortsätter på bästa sätt.

Kommunikation- och samarbetsförmåga

En stark kommunikationsförmåga är av central betydelse då rollen involverar effektiv koordination och samarbete med olika teammedlemmar, leverantörer och intressenter. Att klart och tydligt uttrycka tankar, förstå olika perspektiv och lösa eventuella missförstånd är av yttersta vikt. Dessutom krävs förmågan att smidigt samarbeta med andra för att säkerställa att varje del av eventet flyter smärtfritt och att alla arbetar i harmoni för att uppnå gemensamma mål.

Ansvarsfullt beslutsfattande

Att inneha förmågan att ta ansvar och fatta beslut är av avgörande betydelse inom event. Det innebär att vara ledande och stödjande för teamet, ge råd och vägledning samt skapa en positiv arbetsmiljö där alla känner sig uppmuntrade att bidra. Ibland uppstår situationer där snabba beslut måste fattas, och det kan vara svårt att involvera alla. Det är här förmågan att fatta beslut självständigt, baserat på kunskap och erfarenhet, blir kritisk för att hålla eventet på rätt spår och uppnå målen.

Continue your story with us

lediga jobb