Christian

Product Owner

Christian

Kort om

Christian

Christian är produktägare på DigitalTolk med en gedigen bakgrund inom verksamhetsutveckling. Hans arbetsroll är mångsidig och omfattar att koordinera personal, planera produktutveckling och bistå medarbetare i att lösa komplexa problem. Christian fann sin väg till DigitalTolk driven av en stark önskan att tillämpa sin erfarenhet och expertis för att skapa värde, såväl för sina kollegor som för alla användare.

Topp 3

Metabase

Det skulle vara omöjligt för mig att leda arbetet med att skapa effektivitet inom DigitalTolk om vi inte hade tillgång till analytiska verktyg. Dessa ger oss viktig data och insikter om vår verksamhet och våra användare. Metabase spelar en central roll i att göra denna information tillgänglig för våra anställda.

Excel

Excel är utan tvekan ett av Microsofts mest värdefulla bidrag till arbetsvärlden. Det är ett fantastiskt verktyg som underlättar strukturering av information och data, arbetsplanering, kommunikation, teamarbete, verksamhetsdrift, datavisualisering och mycket mer.

Mattermost

Mattermost är ett enkelt och effektivt kommunikationsverktyg som har revolutionerat vår interna samarbetsprocess. Det är ett värdefullt verktyg för att effektivisera vår kommunikation och samarbete inom verksamheten.

Sprints och Kanban

Två framstående metoder som genom iterativa cykler effektivt strukturerar och hanterar arbetsuppgifter i vårt team. Dessa metoder skapar en utmärkt organisation och främjar smidighet i vårt arbetsflöde, vilket i sin tur leder till ökad gruppeffektivitet.

Demo sessions

Höjdpunkten under arbetsdagen är när vi får chansen att beundra och uppskatta resultaten av det hårda arbete som våra talangfulla medarbetare inom DigitalTolk har utfört. Demo sessionerna ger oss möjligheten att verkligen njuta av deras prestationer.

Retrospects

Kontinuerligt lärande är en hörnsten för att förbättra vår verksamhet och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Retrospects ger oss en strukturerad möjlighet att tillsammans reflektera över vårt arbete, identifiera vad som har gått bra och vad som kan förbättras. Detta är avgörande för vår framgång.

Datorn

Tänk dig en värld utan datorn. Vilka oerhörda värden den har skapat! Enastående elektronisk innovation, helt enkelt.

Smarttelefonen

Överlag är den en fantastisk elektronikpryl som har genererat enorma värden för människor över hela världen, inklusive mig själv. Men vi bör vara medvetna om dess användning, eftersom den kan främja oönskade beteendeförändringar och social ohälsa.

Hörlurarna

Utan hörlurarna skulle våra liv se helt annorlunda ut. De bidrar till glädje, lugn, njutning och koncentration i vårt samhälle.

3 egenskaper för din roll

Vilja att förändra

Som produktägare är det avgörande att ha en passion för att påverka och förbättra arbetsmiljön för våra kunder, tolkar och anställda genom digital teknik. Produktägaren bör ha en stark motivation att leverera betydande resultat både för användarna och företaget.

Värdeorienterat mindset

Att ha ett aktivt och synligt mindset samt att fokusera starkt på att verkligen förstå vad värde och en bra användarupplevelse innebär för varje målgrupp, är av yttersta vikt. Det är nödvändigt att använda data och beprövade metoder för att leverera användarorienterade lösningar, upplevelser och resultat som uppskattas av både målgrupperna och affären.

Framgångsrikt produktledarskap

För att skapa en framgångsrik produkt som uppskattas av målgruppen, affären och de anställda krävs en stark och engagerande ledarskapsstil, effektivt samarbete och hårt arbete. Förmågan att strukturera information, kommunicera, bygga engagemang och skapa stolthet inom produktteamet är avgörande. Kontinuerligt lärande, ständig förbättring och uthållighet utgör andra viktiga komponenter som ligger till grund för framgång.

Continue your story with us

lediga jobb